◈ POS에 관한 모든것 - 제이포스- ◈


> 고객센터 > 포스24 0
 82   5   1
no
subject
name
date
hit
*
::
  [유통]POS24 유통 간단메뉴얼

jaypos
2019/07/09 180 19
::
  [유통]설치프로그램

jaypos
2020/02/28 78 15
::
  [요식]설치프로그램

jaypos
2020/02/28 61 12
79
  카드전표(카드영수증) 출력안하기

jaypos
2020/06/10 17 4
78
  할인/서비스 상품품목 보기

jaypos
2020/04/10 54 22
77
  [유통]분할(복합)결제

jaypos
2020/04/02 55 17
76
  입출금(중간입출금) 항목추가

jaypos
2020/03/31 62 22
75
  [유통]전체 취소(반품) 후 재결제

jaypos
2020/03/09 57 12
74
  [유통]현금결제 후 부분반품(현금영수증 아님)

jaypos
2020/03/09 69 18
73
  [유통]상품폐기

jaypos
2020/03/04 66 17
72
  [요식]할인방법

jaypos
2020/03/04 65 16
71
  [유통]설치방법

jaypos
2020/02/28 64 14
70
  [요식]설치방법

jaypos
2018/07/10 163 21
69
  [요식]상품등록

jaypos
2020/02/27 68 14
68
  무인주문기(키오스크) 연동안함

jaypos
2020/02/24 69 18
67
  [유통]근무자인수인계

jaypos
2020/02/19 79 18
66
  [유통]상품등록

jaypos
2020/02/18 97 19
65
  요식/유통 밴현황19.0626

jaypos
2019/06/26 102 16
64
  [요식]24시간 영업장일 경우

jaypos
2018/12/11 126 13
63
  [요식]이동합석기능

jaypos
2018/12/11 114 19
1 [2][3][4][5]